Regulamin wynajmu apartamentów.

Informacje ogólne Drukuj

 

1. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 11:00.

2. Wystawiamy rachunki.

3. Rezerwacji apartamentów dokonuje się z równoczesną wpłatą zaliczki w wysokości 30 procent wartości pobytu.

4. Właściciele będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

Regulamin Cassino Apartments Sopot

I.
W momencie dokonania przez Gościa rezerwacji dotyczącej wynajęcia mieszkania zostaje zawarta umowa pomiędzy Gościem a Usługodawcą , dla której obowiązują warunki określone poniżej.

§ 1.
Mieszkanie wynajmowane jest na doby.

§ 2.

1.
Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.. Do rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki na konto bankowe w wysokości 30 procent wartości pobytu

2.
Rozliczenie Gości następuje w momencie przekazania kluczy ( płatność z góry za wcześniej ustalona sumę za wynajem, pomniejszoną o kwotę dokonanej zaliczki jeżeli taka została przelana na konto) Istnieje możliwość uregulowania przelewem pozostałej kwoty w dniu przyjazdu.

3.
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Gość zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 14.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). Istnieje możliwość odbioru kluczy po godzinie 22 (po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem mieszkania)

Należy opuścić apartament do godziny 11.00.

4.
W przypadku spóźnienia się uczestnika lub osób przez niego zgłoszonych na pobyt, względnie - nieskorzystanie całkowicie lub częściowo z usługi uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy właściciela apartamentu.

5.
Właściciel mieszkania ma prawo pobrać kaucję od wynajmującego w wysokości jednego dnia pobytu, zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu.

6.
Uczestnik siebie i osoby zgłoszone na wczasy ubezpiecza we własnym zakresie.

§ 3.
W mieszkaniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (osoby palące proszone są o wychodzenie na balkon, ew. na zewnątrz budynku) prosimy również o niepalenie w pokoju świeczek.

1.
Pobyt zwierząt na terenie kwatery musi być uzgodniony z właścicielem

§ 4.
Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 5.
Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich gospodarzowi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

1.
Właściciel mieszkania oraz pracownicy maja obowiązek zapewnić:
Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw związanych z wynajmem mieszkań.
Sprzątanie mieszkań i wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
Sprawność urządzeń technicznych.

§ 6.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w mieszkaniach.

§ 7.
Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Gość jest zobowiązany do utrzymywania porządku i czystości w zamieszkałych przez siebie mieszkaniach.

§ 9.
Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do mieszkania, który powinien zwrócić w dniu zakończenia pobytu.

Istnieje możliwość otrzymania dwóch kompletów kluczy do mieszkania.

Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

§ 10.
Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela mieszkania. Goście są zobowiązani do utrzymywania czystości w/w miejscach.  Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

§ 11.
Nocowanie „osób trzecich” jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem mieszkania.

§ 12.
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§ 13.
Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do godziny 7.00. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 14.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia mieszkania.

§ 15.
Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

§ 16.
Wyrażam zgodę na otrzymanie poprzez e-mail dostępu do formularza opinii o pobycie w apartamencie Cassino Apartments w terminie 7dni od daty końcowej rezerwacji. Opinia będzie opatrzona datą rezerwacji i umieszczona na stronie www.cassino-apartments.pl w zakładce opinie, wg. uznania.

§ 16.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych od Cassino Apartments na podany przeze mnie przy rezerwacji on-line adres e-mail drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną -Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.).